Mhp Tarsus İlçe Yeni Yönetimi Görev Bölümü Yaptı

Millyetçi Hareket Partisi (MHP) Tarsus İlçe Başkanlığı’nın 12. Olağan İlçe Kongresi’nde Güven tazeleyen Mehmet ÇELİK’in mazbatayı aldıktan sonra oluşan yeni yönetim görev bölümü yaptı.

Mhp Tarsus İlçe Yeni Yönetimi Görev Bölümü Yaptı

Yapılan görev bölümüne göre: Ahmet ŞEN: Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Ali ŞİMŞEK: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Adnan UYAR: Bürokrasi ve İş Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı, Durmuş YILDIRIM: Basın, Yayın, Tanıtım ve Sosyal Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Abdullah Kürşat ÜTÜK: Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı,  Hüseyin GÜN: Sivil Toplum ve Halkla İlikilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı.

Meryem DURAK: Kadın ve Sosyal Politikalarda  Sorumlu Başkan Yardımcısı,  Atamer AKGÜL: Ar-ge ve Tarım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Zeki AVŞAR: İlçe Sekreteri, Mustafa DÖNMEZ: İlçe Muhasibi olurken , Mahmut ÖZER ise İdari Amir olarak görev üstlendi.